Der Barê sitratîcîya Siyasî Sipahîya Tevgera Welatîya Kurd

Nivîskar
Dktor Ismet şerîf Wanlî